(1)
Siskandar, S.; Shunhaji, A.; Sodik, F. PENANAMAN SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN SAINTIFIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENDEKATAN AMTSAL. Madani Institutte | Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, sosial dan Budaya 2022, 11, 1-9.