[1]
S. Siskandar, A. Shunhaji, and F. Sodik, “PENANAMAN SIKAP SPIRITUAL DAN SIKAP SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN SAINTIFIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENDEKATAN AMTSAL”, Madani Institutte | Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, sosial dan Budaya, vol. 11, no. 2, pp. 1-9, Oct. 2022.